Gebedsintenties aanvragen

St. Antonius van Padua - Nijverdal

Gebedsintenties aanvragen

Misintenties/Gebedsintenties

Een aanvraag voor een gebedsintenties of jaargedachtenis voor een overledene waar tijdens de viering in het weekend bij wordt stil gestaan kan als volgt.

  • Via een briefje in de brievenbus bij het secretariaat
  • Digitaal door het invullen van het formulier onderaan deze tekst

De kosten van een gebedsintentie of jaargedachtenis zijn € 10.00 en kunnen worden voldaan:

  • Contant via een envelop in de brievenbus van het secretariaat
  • Via bankrekeningnr NL07 RABO 0120 9436 03 onder vermelding van naam overledene en datum van de intentie.

    left cloud