St. Marcellinusparochie

Dopen

Dopen

De geboorte van een kind is een groot wonder. Een geschenk van God. Als ouder wil je je kind alle goeds meegeven. Datgene wat voor jou dierbaar is, opdat het kind daaruit kan kiezen voor het eigen leven. Daartoe behoort ook datgene waarin je gelooft. Als ouder kun je dan kiezen om je kind te laten opgroeien in de Geest van Jezus en het te laten delen in onze gemeenschap van geloof.

Het doopsel is het sacrament van de “intrede”, geboren worden in het geloof. De hele symboliek met water, zalf en licht verwijst naar het gaan van de duisternis naar het licht, door het water van de dood naar het land van het leven. Zo wordt je opgenomen in het mysterie van het goddelijk leven.

Voorbereiding

In de St. Marcellinusparochie vinden de doopvieringenplaats plaats in alle locaties. Als voorbereiding op de doop van kinderen wordt van de ouders verwacht dat zij deelnemen aan de voorbereidingsavond. We hopen dat de keus voor de doop een bewuste keuze is. Op deze avond wordt hierbij stil gestaan. De doop is slechts het begin van het kerkelijk leven. Ook worden praktische zaken behandeld.

Aanmelden

Het aanmelden van dopelingen in alle kerken van onze parochie kan door middel van het invullen van het doopformulier dat u kunt downloaden en ingevuld terug kunt sturen naar het secretariaat van uw lokale geloofsgemeenschap. Uiteraard kunt u ook langskomen op het secretariaat om het formulier op te halen.

Aanmeldformulier dopen

De doopvieringen vinden doorgaans plaats op de zondagochtend.

Volwassenen die gedoopt willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij de pastoor of een ander teamlid. Klik hier voor leden pastoraal team
Met hen wordt een persoonlijk intake gesprek gehouden en afspraken gemaakt hoe de voorbereiding ingevuld wordt. Mensen die lid willen worden van de R.-K. Kerk en al wel gedoopt zijn kunnen ook een afspraak maken met het pastorale team. Voor hen geldt een afwijkend kennismakingtraject.

Een aanmelding is pas definitief wanneer u een reactie van het secretariaat hebt ontvangen.

left cloud