Innovatief pastoraat

H. Antonius Abt - Enter

Innovatief pastoraat

Innovatief pastoraat

Met innovatief pastoraat doelen we op die activiteiten en/of projecten die tot doel hebben de gemeenschapsvorming, de parochie en/of het programma te vernieuwen, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met de tijdsgeest en de maatschappelijke relevantie . Deze  -in principe projectmatige - verkenningen of experimenten kunnen resulteren in een project of een vaste activiteit van de parochie (hetzij in de lijn van de kerntaken, hetzij in de lijn van de zorg voor nabijheid).

De werkzaamheden hoeven niet per se ingekaderd te zijn in een al eerder vastgesteld beleidsplan of werkplan, maar moeten wel ondernomen worden op basis van een duidelijk ervaren vraag en goede argumenten. Pastoraal team en parochiebestuur dienen er hun goedkeuring aan te geven.

left cloud