Pastoraatsgroep

St. Sebastianus - Hellendoorn

Pastoraatsgroep

De Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep concretiseert het beleid van het pastorale team naar de plaatselijke geloofsgemeenschap toe en vormt het pastorale aanspreekpunt voor de parochianen. Zij zijn daardoor ook het eerste aanspreekpunt van de geloofsgemeenschap en coördineren de plaatselijke pastorale activiteiten. Zij begeleiden en ondersteunen de werkgroepen. Daarbij worden ze ondersteund door het Sebastianusoverleg.

Het Sebastianusoverleg bestaat uit afgevaardigden uit alle werkvelden en het secretariaat. Zij vervullen een adviserende rol richting de pastoraatsgroep.

Sebastianusoverleg

Leden

Namens de lokatieraad:Jan Haarhuis
 Nelly Ronhaar
 Christel Hekkert en Margaret Kosters
 Tonnie Albers en Piet Nijenhuis
Vanuit het secretariaat:Marianne Witteveen, 
Annie Reimert,
Cees Smale, Anton Zwijnenberg
left cloud