Voorzieningen

St. Antonius van Padua - Nijverdal

Voorzieningen

Voorzieningen

Kerkradio

U kunt alle vieringen in onze kerk via de computer beluisteren
en wel op:www.kerkomroep.nl

Regelmatig worden er ook vieringen uitgezonden op  106.6 in de ether en natuurlijk ook via www.hoimedia.com .
De data staan vermeld in het parochieblad.

Kapel

De kerk/Mariakapel  is geopend,
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 - tot 16.00 uur.

U kunt dan binnenlopen voor een gebed of om een kaarsje bij Maria, of in de gedachteniskapel op te steken.

Verzorgingshuizen

De Hoge Es:
Ongeveer één keer in de zes weken is er een Woord- en Communieviering.
Voorganger: pastor Riet Mulder of pastor Trees Kortstee

De Parallel:
Ongeveer één keer in de zes weken is er een Woord- en Communieviering.
Voorganger: pastor Riet Mulder of pastor Trees Kortstee

De Blenke:
Elke laatste vrijdag van de maand is er om 15.00 uur een Woord- en Communieviering.
Bewoners v/d Blenkeborg zijn daarbij ook van harte welkom.
Voorganger:pastor Legtenberg

Kronnenzommer:
Eens in de 14 dagen op vrijdag om 18.30 uur is er een Woord- en Communieviering.
Voorganger:pastor Legtenberg.

Scholen

Het doel is de kinderen die kennis en vaardigheid bij te brengen, die hen in staat stellen op te groeien tot zelfstandige, redzame en sociaal voelende mensen, die handelen vanuit een katholieke gezichtshoek. Op het gebied van onderwijskundig beleid, catechese, logopedie, leer- en gedragsproblemen, worden de teams ondersteund door vakspecialisten.

De Rietslenke
Nicolaas Beetstraat 6, tel. 61 20 45 of www.rietslenke.nl

De Wingerd
Bachlaan 58-60, tel. 61 20 55 of www.dewingerdnijverdal.nl

De Triangel
Kuperserf 1, tel. 61 73 29 of www.triangelnijverdal.nl

Schoolbestuur:
Algemeen Secretariaat:
Bestuursbureau SKOT, Postbus 81, 7468 ZH Enter
Bezoekadres: Dorpsstraat 127, 7468 CJ Enter

 

left cloud