Geschiedenis

St. Marcellinusparochie

Geschiedenis

Ontstaan van de St. Marcellinusparochie

De oprichting van het parochieverband Twente West in 2003, waarin zeven parochies een samenwerkingsverband aangingen, was de eerste stap naar de fusie tot de Sint  Marcellinusparochie. Dit alles gebeurde in de context van het bisdombeleid ”Op weg naar 2010; samenvoeging van parochies in het Aartsbisdom Utrecht”. Vooral de terugloop van het aantal kerkgangers en het aantal priesters was voor de bisschop reden bestuurlijk en financieel grotere parochies te formeren. Vele bestuurders en parochianen hebben hun schouders eronder gezet om samen te komen tot die éne grote(re) parochie. Eén parochie met de naam Sint Marcellinus en zeven geloofsgemeenschappenieder met hun eigen identiteit. St. Stephanus te Bornerbroek, St.Antonius Abt te Enter, St. Antonius van Padua te Nijverdal, St. Sebastianus te Hellendoorn, H. Dionysius te Rijssen, St. Willibrord te Vroomshoop en St. Jan de Doper te Wierden. In mei 2010 heeft de bisschop van Utrecht mgr. dr. W.J. Eijk het oprichtingsdecreet getekend en daarmee werd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 de Sint Marcellinusparochie een feit.

Per 1 september 2019 werd vicaris R.G.W. Cornelissen benoemd tot pastoor van de Sint Marcellinusparochie, naast zijn benoeming als pastoor van de parochies Heilig Kruis en Lebuinus en zijn benoeming als bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Deventer en bisschoppelijk vicaris voor huwelijks -en gezinspastoraat.

big left image
left cloud