Overlijden/uitvaart

H. Dionysius - Rijssen

Overlijden/uitvaart

Overlijden/Uitvaart

Uitvaartcoördinator: telefoon: 06-26 73 04 72

Algemene verwijzing
Als u een overlijden wilt melden, kunt u ná overleg met de uitvaartleider ons bellen op bovengenoemd telefoonnummer om een eventuele avondwake, uitvaartviering of afscheidsviering in onze Dionysiuskerk te houden.

Alle pastores doen over de gehele Marcellinusparochie gerekend per week één uitvaart, daarna verzorgen onze uitvaartvrijwilligers de viering.

Pas als  het tijdstip en begrafenis/crematie bij u bekend zijn kan ik, na contact met het noodnummer van de Marcellinusparochie aangeven, wie er zal voorgaan.

Inhoud en vorm van de viering worden in persoonlijke aandacht en overleg met de nabestaanden voorbereid, zodat u mede een invulling kunt geven aan het afscheid van uw dierbare.

Uitvaartvieringen
Áls deze door een pastoor wordt voorgegaan, kan het naar uw wens een Eucharistieviering zijn.

Door de pastorale werkers of uitvaartvrijwilligers zal worden voorgegaan in een Woord- en Communiedienst of gebedsdienst eveneens naar uw keuze.

Avondwake of Afscheidsviering
In geval van overlijden van een parochiaan, is er een mogelijkheid een Avondwake of Afscheidsviering te houden voorafgaand aan de dag van de uitvaart en/of begrafenis.
Deze wordt verzorgd door speciaal opgeleide medeparochianen.
Zij nemen contact op met de nabestaanden om, in goed overleg met elkaar, een zo persoonlijk mogelijke avondwake te verzorgen.

Pastores:
Vicaris R. Cornelissen
Pastor M. Sleegers
Diaken G. Legtenberg

Uitvaart vrijwilligers:
Chris Klaassen

Avondwakegroepleden:
Dyane Arendse
Mia Vriesema
Jeanette Bökkerink
Chris Klaassen

Uitvaartfolder

left cloud