Locatieraad

H. Dionysius - Rijssen

Locatieraad

Locatieraad 

In de nieuwe structuur in 2010 worden de bestuurlijke taken op lokaal niveau ( in eigen geloofsgemeenschap) uitgevoerd door een locatieraad. Deze raad is een adviesorgaan aan het parochiebestuur en een uitvoerend orgaan van vastgesteld parochieel beleid.

De taken van de locatieraad zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen en het aangaan van overeenkomsten en contracten. 
  • Beheer en het onderhoud van alle parochiële bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen. 

Aansturing van de werkgroepen die onder de locatieraad vallen binnen de parochie

    
Jeroen NijhofVoorzittervoorzitter@dionysiusrijssen.nl0548-522019
Erna Brok-TijhuisSecretarissecretaris@dionysiusrijssen.nl0548-520756
Yvonne v.h. RevePenningmeesterpenningmeester@dionysiusrijssen.nl0548-544020
Marc Jan WoolderinkBouwkundigebouwbeheer@dionysiusrijssen.nl0548-519619
Jeroen BökkerinkAlg. bestuurslidlidlr1@dionysiusrijssen.nl0548-544011

Contactpersoon
Erna Brok      secretaris@dionysiusrijssen.nl

Het Dionysiusoverleg

Het Dionysiusoverleg is de vernieuwde vorm van het parochieoverleg. Met dezelfde waarden en principes vanuit het verleden en met inachtneming van het beleid gemaakt door het bisdom wordt er vorm gegeven aan het maken van het beleid voor onze geloofsgemeenschap, geïnspireerd vanuit het heilig evangelie en gedragen vanuit de Heilige Geest.

Het overleg vindt elke 6 weken plaats:

Leden Dionysiusoverleg

Gerard Klein Rouweler              Voorzitter                       

Dineke Hek                                  Notulist                            

Vicaris R.Cornelissen                  Pastoresteam                   

Henry Hageman                          Profiel Liturgie   1            

Functie Vacant                            Profiel Liturgie   2

Marian Everts                              Profiel Nabijheid 1           

Jan Rouweler                               Profiel Nabijheid 1           

Jan v.d. Maat                               Profiel Nabijheid  2         

Functie Vacant                             Profiel Catechese

Tiny v. d. Maat                             Secretariaat                          

Jan v. d. Maat                              Vrijwilligerscoördinator  

left cloud