Financieel

St. Stephanus Bornerbroek

Financieel

Kerkbijdrage

Wij willen onze vitale geloofsgemeenschap in Bornerbroek in stand houden met behoud van onze kerk \ kerkhof en gebouwen alsmede van de sfeer, het karakter en samenstelling van uw eigen vertrouwde geloofsgemeenschap.

Hiervoor is uw financiële bijdrage absoluut noodzakelijk.

Onze geloofsgemeenschap is voor 100% afhankelijk van uw bijdrage. Alle personele -, administratieve – beheer - en onderhoudskosten worden grotendeels betaald uit gelden die via de kerkbijdrage worden ontvangen.

Wij vragen dat iedereen naar vermogen bijdraagt.

Aan het begin van het jaar wordt bij elk kerklid een envelop met informatie en een antwoordformulier bezorgt.

U kunt uw bijdragen voldoen door het invullen van een bank- of giromachtiging of door een automatische incasso.
U kunt het uiteraard ook zelf overmaken via bankrekening: NL45 RABO 0108 4021 77
Voor meer informatie over Kerkbijdrage en periodieke giften Klik Hier

De opbrengsten van de actie kerkbalans komen geheel ten goede aan onze plaatselijke geloofsgemeenschap

 

left cloud