Kerkbijdrage/ANBI

St. Jan de Doper - Wierden

Kerkbijdrage/ANBI

Kerkbijdrage

Een kerk is van blijvende waarde. Veel leden van onze St. Jan de Doper zullen dat onderschrijven. Bedenk eens hoeveel generaties in onze kerk bijzondere momenten van hun leven hebben beleefd: Doop, huwelijk, uitvaart. Steeds weer is en wordt vanuit de kerk hulp en ondersteuning gegeven. We ervaren het als vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. Voor en achter de schermen wordt er veel werk verzet. Niets gaat vanzelf. Dat kost veel tijd, inspanning en geld. De kerk krijgt geen subsidie. En vaste bezoekers alleen kunnen de kerk niet in stand houden. Daarom hebben we uw financiële steun hard nodig. Zaken als onderhoud van de kerk en de pastorie zijn steeds terugkerende kostenposten. We hebben het al eens eerder gezegd: als elke parochiaan van boven de twintig maandelijks vijf euro bijdraagt zijn we uit de financiële zorgen. Uit praktische overwegingen vragen we uw bijdrage te voldoen via de machtiging die u jaarlijks aantreft bij de “aktiepapieren”. Dat spaart ons veel tijd en ook voor u is het makkelijk. Steun de aktie kerkbalans, zodat het werk van en in onze geloofsgemeenschap door kan gaan en ons “huis” blijft bestaan. Het rekeningnummer van aktie kerkbalans: NL 91 RABO 0157901904

inz. Gezinsbijdragen St. Jan de Doper.

We danken u.

Voor meer informatie over Kerkbijdrage en periodieke giften Klik Hier

De opbrengsten van de actie kerkbalans komen geheel ten goede aan onze plaatselijke geloofsgemeenschap

left cloud