Overlijden/uitvaart

H. Antonius Abt - Enter

Overlijden/uitvaart

Overlijden/Uitvaart

Indien dringend pastorale hulp gewenst is kunt u contact opnemen met het pastoresteam. Telefoonnummer 06-57429099. Voor het regelen van de avondwake en de uitvaart kunt u contact opnemen met de contactpersoon 
Ellen Spoelder, telefoonnummer 06-11013168

Begraafplaats regelement

Op alle begraafplaatsen is het Reglement voor beheer van begraafplaatsen van de St. Marcellinusparochie van toepassing, dat volgens een model van het aartsbisdom is opgesteld en door het bisdom is goedgekeurd. Daarnaast geldt voor verschillende begraafplaatsen een huishoudelijk reglement.

U kunt hier het Begraafplaatsreglement St. Marcellinusparochie bekijken.  Desgewenst zal u een Reglement op papier worden toegestuurd. U kunt zich daarvoor wenden tot het secretariaat van de parochie.

De begraafplaatsen worden onderhouden door een team van vrijwilligers.

Voor algemene informatie over de begraafplaatsen kunt u terecht bij het secretariaat van de parochie. 

Avondwake / Afscheidsviering

De werkgroep avondwake organiseert de viering die plaats vindt op de vooravond van de uitvaart. De viering wordt samen met de familie van de overledene verzorgd. Zoveel mogelijk wordt aan de wensen van de nabestaanden voldaan, zodat een persoonlijk stempel op het afscheid gedrukt kan worden.

Contactpersoon: Anneke ten Berge-Gijsbers, telefoon 0547-381029

Uitvaartfolder

left cloud