Sint Jan

Sint Jan

In het midden van de zomermaand is ‘t naamdag van Sint Jan.
Wij vieren het met zang en spel, Sint Jan, de heilige man.
Johannesdag in zomerschijn doet bloeien het leven al.
Wij toeven vol van dankbaarheid, in ’t veld, op berg, in ’t dal.

Dit lied zongen kinderen en ouders van Vrije Basisschool De Zevenster wanneer op Bedaf (een stuifduingebied in Uden) het Sint Jansfeest gevierd werd. Kinderen met bloemenkransen op het hoofd spelen er, iedereen heeft iets mee genomen voor de grote, gezamenlijke picknick en de heerlijke fruitsalade die in een weckketel wordt gemaakt, er liggen her en der kleedjes in het gras. Er wordt gezongen en gedanst. En dan, halverwege het feest, wordt door de zesdeklassers (kinderen uit groep 8) een groot vuur ontstoken! Als het vuur bijna uit is, waagt iedereen (vanaf 9 jaar) de sprong: alleen of samen met je geliefde, je kind, je vrienden en vriendinnen, spring je over het nog smeulende vuur! Je voelt de warmte op je gezicht… Het gevoel dat je dat gedurfd hebt, maakt je trots en blij. Ik vind dit het mooiste jaarfeest dat de Vrije School kent.

Het Sint Jansfeest wordt gevierd aan het begin van de zomer, wanneer de zomerzonnewende plaatsvindt. De langste dag is net geweest en we kunnen heerlijk genieten van het buiten zijn, de zon op onze huid, een overvloed aan kleurige, geurige bloemen, de dag die nog lekker lang duurt. Heerlijk, om zo samen buiten te zijn. En wat hebben we daar ieder jaar weer veel behoefte aan!

Van oudsher werden in Europa dit soort midzomerfeesten gevierd en op sommige plaatsen gebeurt dat nog steeds. Het was gebruikelijk om bloemen aan de huizen of boven de straten te hangen en ’s avonds bij elkaar te komen om feest te vieren en om een groot vuur te maken. Men zong en danste en de moedigsten sprongen over het vuur heen. Wanneer een jongen en een meisje hand in hand over het vuur sprongen, was hun band voor eeuwig verzegeld, zo werd gezegd. William Shakespeare schreef er eind 16e eeuw zijn prachtige Midzomernachtsdroom over.

De midzomerfeesten die op 21 juni gevierd worden stammen al uit de voorchristelijke tijd. Het is echter geen toeval dat de Kerk ervoor koos om Sint-Jan kort na het midzomerfeest van 21 juni en Kerstmis kort na het midwinterfeest van 21 december te vieren. Deze christelijke feesten waren en zijn een voortzetting en vernieuwing van de oude voorchristelijke feesten.

24 juni is het volgens de kerkelijke heiligenkalender de geboortedag van Johannes de Doper. Hij doopte Jezus in de Jordaan en verkondigde zijn volgelingen dat hijzelf – Johannes – minder krachtig moest worden, terwijl Christus moest groeien. Om die reden kreeg het feest van Sint-Jan de Doper een plaats op 24 juni, als de zon al minder wordt en in kracht begint af te nemen. Johannes, de laatste voorchristelijke profeet, hij sluit de voorchristelijke tijd af, en werd zo de wegbereider van Christus.

Wat vind ik het mooi dat ik dit jaar in Wierden, in de kerk van Sint Jan de Doper het feest van Sint Jan mag vieren! U bent van harte welkom op zondag 23 juni om 9.30 uur om dit feest mee te vieren.

Geniet van de mooie zomerdagen die gaan komen, ook na het feest van Sint Jan, wanneer de dagen wel korter worden, maar de warmte ’s avonds nog lang blijft hangen.

Vrede en alle goeds, pastor Maroesjka Sleegers p.w.

Meer Nieuws