Over de geloofsgemeenschap

St. Willibrord - Vroomshoop/Geerdijk

Over de geloofsgemeenschap

Sint. Willibrord

Welkom beste site-bezoeker,
Met genoegen heten wij u welkom op deze nieuwe site van de St. Willibrord geloofsgemeenschap te Vroomshoop/Geerdijk . Deze site is bedoeld ter informatie en ter interactie. Immers er is heel wat te doen in onze Rooms Katholieke parochieverband.

Naast ons parochieblad biedt deze site een bron van informatie over ons samenwerkingsverband, de bestuurssamenstelling, de contactadressen voor de werkgroepen en andere interessante onderwerpen.

Onze St. Willibrord kerk is meer dan een gebouw. Het is een levende geloofsgemeenschap, gevormd door mensen die samenkomen, bidden, zingen en lief en leed delen, waarbij ze Christus en Zijn Woord centraal stellen in hun leven. Een plaatselijke geloofsgemeenschap herbergt mensen die er voor elkaar willen zijn. 

Wij hopen van harte dat dit medium ons daartoe nog beter in staat stelt. 

Over de geloofsgemeenschap

Het gebied van de voormalige parochie ( nu geloofsgemeenschap) strekt zich naast de gemeente Twenterand ook uit over de omliggende plaatsen zoals Sibculo, Beerzerveld en Marienberg. De overgrote meerderheid van de parochianen is autochtoon. De laatste 15 jaar is er een toename te zien van forensen en nieuwkomers .

De parochie en het kerkgebouw dateren uit het jaar 1868. In Die tijd woonden er in de Den Ham, waartoe ook Vroomshoop en Geerdijk behoren, zeer weinig katholieken. Maar toen in 1851 het Overijssels kanaal gegraven werd, kwamen er al gauw enkele katholieke gezinnen naar deze streek. Zij hechtten er erg aan om een eigen kerk en een eigen pastoor te hebben. Het gaan naar de Vriezenveense parochie was voor hen een te zware opgave. Men heeft zich met veel ijver ingezet naar het bisdom om een eigen parochie en eigen kerk te stichten. Eerst met Monseigneur Zwijssen, en later Mgr. Schaepman gaven uiteindelijk verlof voorde oprichting van een nieuwe parochie. Van Pasen 1868 ( oprichtingstijdstip van de parochie) tot Kerstmis is druk gebouwd aan een nieuwe kerk. Deze kon met de kerstnacht 1868

Er is een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor alles wat met de kerk en parochie te maken heeft. Toen dan ook in 1993 de kerkklok begaf was er binnen een tijdsbestek van enkele maanden een bedrag op tafel waarmee maar liefst drie klokken aangeschaft konden worden.

Het is nu een levendige, standvastige geloofsgemeenschap,
Natuurlijk zijn daarin allen niet gelijk en zijn er verschillende meningen over traditionele patronen en huidige (nieuwe) ideeën. Maar in deze verscheidenheid kenmerkt zich een parochie met een sterk verantwoordelijkheidsbesef voor het opkomen voor hun katholieke geloofsovertuiging, dat in bestuurlijke en pastoraal opzicht goed geleid moet worden. Over het leven en werken in de St. Willibrordparochie is er vanaf dat tijdstip tot 1990 een boek verschenen geschreven door pastor W.J.Tops, pastor van deze parochie van 1984 tot 1989.

left cloud