Koren

H. Antonius Abt - Enter

Koren

Koren

Jokoenda

Vanaf 15 jaar ben je welkom bij Jokoenda. Dit koor probeert op eigen manier d.m.v. muziek en zang de vieringen te begeleiden. Een eigen liturgie- en muziekcommissie stelt de dienst samen in overleg met de pastor. Naast vieringen in de kerk wordt er ook gezongen in verzorging- en ziekenhuizen. Er vinden ook gastoptredens plaats in andere geloofsgemeenschappen.

Dirigent: Miranda Berning
Contactpersoon: Irma Cox

Dameskoor St. Caecilia

Het dameskoor verzorgt wekelijkse vieringen in het weekend en rouw- en trouwdiensten door de week. Ook verzorgen zij diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook begeleiden zij 1 maal per maand een viering op het Reggedal.

Dirigent: Gerard Braamhaar.

Contactpersoon: Ellen Spoelder.

Herenkoor St. Caecilia

Het herenkoor verzorgt regelmatig zowel Nederlands als Gregoriaans gezongen vieringen. In het weekend zijn zij inzetbaar bij rouwvieringen.

Contactpersoon: Gerard Otten

Themakoor

Het themakoor is ons ‘jongste’ koor. Het staat open voor iedereen en heeft dus een oecumenisch karakter. Zij verzorgen regelmatig themadiensten, zingen bij afscheidsvieringen en bij een avondwake. Een eigen werkgroep zorgt voor de samenstelling en het maken van het boekje in overleg met de pastor.

Dirigent: Gerard Braamhaar

Contactpersoon: Erick ten Berge

 

left cloud