Lokaal secretariaat

St. Sebastianus - Hellendoorn

Lokaal secretariaat

Lokaal secretariaat

 

In de pastorie, die zich naast de kerk aan de Bibenstraat 38, 7447 CL Hellendoorn bevindt, is het locale secretariaat gehuisvest. Deze is geopend op donderdagmorgen van 9.30 uur tot en met 11.30 uur.

Tel.nr: 0548 – 65 65 55

E-mailadres: Secretariaat@sebastianuskerk.nl

De ledenadministratie wordt op het parochiesecretariaat verzorgd. Om onze administratie op peil te houden willen wij u vragen om bij verhuizing of veranderde samenstelling van het gezin gebruik te maken van het verhuisbericht achter op het parochieblad. Ook kunt u wijzigingen telefonisch aan het secretariaat doorgeven. Op de eerste verdieping is een vergaderkamer, secretariaat en werkkamer voor de financieel administrateur.

Achter de pastorie staat ‘’t Bastion’. Deze ruimte wordt gebruikt voor vergaderingen, alsmede door de Zonnebloem en Zij-Actief. Ook maken op maandag- en vrijdagavond de koren van deze ruimte gebruik. Afspraken voor het Bastion of voor de vergaderkamer boven kunnen de werkgroepen zelf op de kalender invullen. Reserveren is belangrijk om te voorkomen dat de ruimte bezet is of dat bijvoorbeeld de koffie net op is. Let op: de keuken s.v.p. niet gebruiken als vergaderruimte.

left cloud