Patroonheilige

St. Antonius van Padua - Nijverdal

Patroonheilige

Patroonheilige

Rond 13 juni vieren we de naamdag van

onze patroonheilige Sint Antonius van Padua.

Hij werd geboren op 15 augustus 1195 op Sicilië. Via omwegen in Portugal en Marokko sloot hij zich aan bij de Franciscanen in Monte Paolo waar hij in 1222 tot priester gewijd werd. In zijn toespraken tot het volk in Noord-Italië stelde hij het onrecht en sociale misstanden aan de kaak. Om zijn woorden kracht bij te zetten verrichte hij vele wonderen om zo ook de ketters op zijn hand te krijgen. Door zijn uitgebreide kennis van de H. Schrift werd hij uitgezonden om nog meer mensen te overtuigen van het Christendom. Paus Gregorius IX nodigde hem uit te preken voor de curie te Rome, alwaar ieder zijn woord kon verstaan in zijn eigen taal; een herhaling van het Pinksterwonder. In zijn woonplaats Padua preekte hij op sommige dagen voor een gehoor van 30.000 man. Bij het grote aantal bekeringen wees hij erop, dat een verzoening met God is alleen van waarde als zij gepaard gaat met een verzoening met de naaste. Hij stierf op 13 juni 1231 en werd heilig verklaard; zijn lichaam werd bijgezet in de nieuwe basiliek te Padua. Zijn volgelingen sloten zich aaneen in de broederorde van de H. Antonius van Padua. Veel kerken dragen zijn naam als eerbetoon om zijn werk voort te zetten in aansporing tot spiritualiteit en in verkondiging van het evangelie, alsmede in zorg voor de minderbedeelden.

left cloud