Informatieblad

St. Jan de Doper - Wierden

Informatieblad

St. Jansklok

Het blad bestaat al sinds begin zestiger jaren van de vorige eeuw en verschijnt maandelijks. In de St. Jansklok staan alle relevante gegevens van onze gemeenschap, de liturgische agenda, mis- en gebedsintenties, lief en leed uit onze geloofsgemeenschap, historisch archief en overig nieuws. In het middenkatern vindt u berichten en gegevens van de Marcelinus parochie met een voorwoord door (bij toerbeurt) één van de pastores en het overzicht van weekendvieringen in alle locaties.

Informatieblad downloaden

Naam Omschrijving
St, Jansklok mei2024 Download
St. Jansklok mei 2024 Download
left cloud