Marcellinusviering

03-02-2022

Op 30 januari hebben wij samen, als Marcellinus parochie, weer mogen vieren. Gelukkig weer met wat meer mensen dan de tijd daarvoor.
Het koor Jokoenda uit Enter zong prachtig en samen hebben we er een mooie viering van gemaakt. Na afloop was er, jammer genoeg, geen mogelijkheid om samen koffie te drinken en na te praten. Wel hebben alle mensen het volgende gedicht meegekregen:
Het is een gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa.

Ruimte om te ontplooien.
God,                                                                         
Geef ons aarde om in te wortelen.                     
Stevige wortels om sterk te staan                       
als we verder groeien.                                                      

God,                                                                         
Geef ons water en voedingsstoffen.                               
Alles wat ons groeikracht geeft                                       
en verder helpt.                                                                 

God,                                                                                     
Geef ons licht om naartoe te groeien.                            
Lucht en ruimte om ons te ontplooien                           
op een manier die bij ons past.                            

Wees de grond waarin wij wortelen.                  
Wees ons water, wees ons licht.                         
Geef dat we eens volgroeid mogen raken:                    
mensen naar Uw evenbeeld.                                           

Dat dit gedicht met ons mee mag gaan de komende tijd.
Hopelijk een tijd waarin we weer wat meer ruimte krijgen
om ons te ontplooien.

Wilhelmien Wichers Schreur, pw.