Blog

My Blog

Nieuwsbrief 306 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 305 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de rondgang van de reliekschrijn van de H. Bernadette door Nederland: van 16 t/m 20 april was deze in het Aartsbisdom Utrecht. Ook in deze Nieuwsbrief:...

Goede God, wij bidden voor alle middelbare scholieren die hun eindexamen doen: dat zij goed voorbereid en vol zelfvertrouwen de examens ingaan, dat zij rustig blijven, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor hun ouders en docenten, dat zij ervan overtuigd zijn dat deze jonge mensen hard aan hun...

100 jaar geleden

Eerste Eucharistieviering, St. Jan de Doper100 jaar geleden                                                             Op zondag 23 juni a.s. vieren we weer ons St. Jan de Doperfeest.We gedenken dan dat 100 jaar geleden de eerste Eucharistievieringwerd gehouden. Reden voor extra feestelijk samenkomen!De commissie is al druk met de voorbereiding! NOTEER DEZE DATUM...

MEIMAAND   ——-    MARIAMAAND

Maria Een leven in openheideen leven in overgavewerd een levenwaarin God Liefdeten volle Mens kon worden.In haar leven raakten hemel en aarde elkaar.Het was en is Gods droom:haar en onsin zijn hemel van liefde opnemenvandaagaltijd opnieuwen eens voorgoed….         Mieke Kerckhof Mariavieringen:  -zaterdag 11 mei a.s. om 19.00 uur Woord-...

Nieuwsbrief 305 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 305 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de rondgang van de reliekschrijn van de H. Bernadette door Nederland: van 16 t/m 20 april was deze in het Aartsbisdom Utrecht. Ook in deze Nieuwsbrief:...

Vormelingen op bezoek bij zusters Franciscanessen

Op 25 april j.l. gingen de vormelingen uit Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen op bezoek bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. De zusters bieden een speciaal programma aan voor vormelingen. Het leven van Franciscus van Assisi staat daarin centraal. Actief en creatief gaan de vormelingen hiermee...

Voedselbank

In verschillende kerken wordt in de gemeente Hellendoorn regelmatig een producteninzameling gehouden. In onze kerk is dat één keer per maand voorafgaand aan een viering. We willen aan de parochianen vragen op die dag producten mee te brengen, in de vorm van voedsel voor de...

Sam’s Kledingaktie

Op zaterdag 11 mei a.s. kunt u in Nijverdal kleding en schoenen inleveren bij de R.K. Kerk aan de Grotestraat 150.De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 13.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van...