Blog

My Blog

Gebedsbrief juni 2024

India, een noodkreet Vanwege de gespannen situatie in het land opnieuw een bericht over India. Tot 1 juni vinden hier de grootste verkiezingen ter wereld plaats, met bijna een miljard kiesgerechtigden. De huidige premier Modi lijkt voor de derde keer de gedoodverfde winnaar te worden. Hij...

25 jaar Jan Mulder Memorial Found

Op  7 juli a.s. om 11.00 uur is er een speciale viering met Vicaris Cornelissen en medewerking van het Filipijnse koor Himig Natin. Het project waar we mee bezig gaan is de realisatie van een dormitory, dit is een studentenhuis/internaat, voor de arme inheemse studenten die...

Parochievicaris

Geachte parochianen, In het Pinksterweekend is namens het parochiebestuur en het pastoraal team meegedeeld dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en Sint Marcellinus. Pastor...

Zonnebloemloten

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. Dat geldt ook voor onze afdeling in Nijverdal. Al meer dan 70 jaar zetten vrijwilligers zich in bij de vele activiteiten voor onze zonnebloemgasten. Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken? Koop dan zonnebloemloten! Ze kosten maar € 3, -...

Nieuwsbrief 306 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 305 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de rondgang van de reliekschrijn van de H. Bernadette door Nederland: van 16 t/m 20 april was deze in het Aartsbisdom Utrecht. Ook in deze Nieuwsbrief:...

Eindexamen doen

Goede God, wij bidden voor alle middelbare scholieren die hun eindexamen doen: dat zij goed voorbereid en vol zelfvertrouwen de examens ingaan, dat zij rustig blijven, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Voor hun ouders en docenten, dat zij ervan overtuigd zijn dat deze jonge mensen hard aan hun...

100 jaar geleden

Eerste Eucharistieviering, St. Jan de Doper100 jaar geleden                                                             Op zondag 23 juni a.s. vieren we weer ons St. Jan de Doperfeest.We gedenken dan dat 100 jaar geleden de eerste Eucharistievieringwerd gehouden. Reden voor extra feestelijk samenkomen!De commissie is al druk met de voorbereiding! NOTEER DEZE DATUM...

MEIMAAND   ——-    MARIAMAAND

Maria Een leven in openheideen leven in overgavewerd een levenwaarin God Liefdeten volle Mens kon worden.In haar leven raakten hemel en aarde elkaar.Het was en is Gods droom:haar en onsin zijn hemel van liefde opnemenvandaagaltijd opnieuwen eens voorgoed….         Mieke Kerckhof Mariavieringen:  -zaterdag 11 mei a.s. om 19.00 uur Woord-...

Nieuwsbrief 305 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 305 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de rondgang van de reliekschrijn van de H. Bernadette door Nederland: van 16 t/m 20 april was deze in het Aartsbisdom Utrecht. Ook in deze Nieuwsbrief:...

Vormelingen op bezoek bij zusters Franciscanessen

Op 25 april j.l. gingen de vormelingen uit Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen op bezoek bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. De zusters bieden een speciaal programma aan voor vormelingen. Het leven van Franciscus van Assisi staat daarin centraal. Actief en creatief gaan de vormelingen hiermee...