Blog

My Blog

Nieuwsbrief 308 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 308 van de Nieuwsbrief aartsbisdom. Veel leesplezier! Klik hier om nieuwsbrief 308 te lezen

Sint Jan

In het midden van de zomermaand is ‘t naamdag van Sint Jan.Wij vieren het met zang en spel, Sint Jan, de heilige man.Johannesdag in zomerschijn doet bloeien het leven al.Wij toeven vol van dankbaarheid, in ’t veld, op berg, in ’t dal. Dit lied zongen kinderen...

Nieuwsbrief 307 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 307 van de Nieuwsbrief aartsbisdom. Veel leesplezier! Klik hier om nieuwsbrief 307 te lezen

UITNODIGING ST. JAN DE DOPERFEEST

Zondag 23 juni a.s. Dit jaar een bijzonder feest. Het is 100 jaar geleden dat onze kerk ingewijd is. Onze plek van verbondenheid waar we samen ons geloof, onze vreugde en ons verdriet delen.Waar we elkaar steunen en inspireren.                                           Alle reden om te vieren!                                                       ...

Gebedsbrief juni 2024

India, een noodkreet Vanwege de gespannen situatie in het land opnieuw een bericht over India. Tot 1 juni vinden hier de grootste verkiezingen ter wereld plaats, met bijna een miljard kiesgerechtigden. De huidige premier Modi lijkt voor de derde keer de gedoodverfde winnaar te worden. Hij...

25 jaar Jan Mulder Memorial Found

Op  7 juli a.s. om 11.00 uur is er een speciale viering met Vicaris Cornelissen en medewerking van het Filipijnse koor Himig Natin. Het project waar we mee bezig gaan is de realisatie van een dormitory, dit is een studentenhuis/internaat, voor de arme inheemse studenten die...

Parochievicaris

Geachte parochianen, In het Pinksterweekend is namens het parochiebestuur en het pastoraal team meegedeeld dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en Sint Marcellinus. Pastor...

Zonnebloemloten

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. Dat geldt ook voor onze afdeling in Nijverdal. Al meer dan 70 jaar zetten vrijwilligers zich in bij de vele activiteiten voor onze zonnebloemgasten. Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken? Koop dan zonnebloemloten! Ze kosten maar € 3, -...

Vormelingen op bezoek bij zusters Franciscanessen

Op 25 april j.l. gingen de vormelingen uit Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen op bezoek bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. De zusters bieden een speciaal programma aan voor vormelingen. Het leven van Franciscus van Assisi staat daarin centraal. Actief en creatief gaan de vormelingen hiermee...

Voedselbank

In verschillende kerken wordt in de gemeente Hellendoorn regelmatig een producteninzameling gehouden. In onze kerk is dat één keer per maand voorafgaand aan een viering. We willen aan de parochianen vragen op die dag producten mee te brengen, in de vorm van voedsel voor de...