Activiteiten

Het Leerhuis - 19:30

10-01-2018 - Nijverdal

Aalmoezenier zijn bij Defensie

Frederieke Prinsen studeerde in 1993 af aan de kunstacademie in Kampen als keramisch vormgever. In 1999 begon ze aan een studie theologie aan de Katholieke Universiteit Utrecht, waarna ze 7 jaar werkzaam is geweest als parochiepastor. Sinds 2012 werkt ze bij defensie als RK geestelijk verzorger (‘aalmoezenier’).

Op de intranetpagina van Defensie staat te lezen: ‘De Diensten Geestelijke Verzorging dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, veteranen,  thuisfront, overig defensiepersoneel, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel. Zij doen dit door zichtbare aanwezigheid op de werkvloer, persoonlijke contacten en begeleiding, groepswerk, bezinningsdiensten, kerkelijke vieringen enz.

Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk zal de spreker stilstaan bij wat in het gewone kazerneleven allemaal op het pad van de geestelijk verzorger kan komen, en hoe verschillend dat kan zijn van het werken in de gemeente (parochie).

Woensdag 10 januari  a.s. in Het Centrum,  Constantijnstraat 7a.
Aanvang: 19.30uur. Bijdrage € 6.00
(incl. koffie/thee).
Meer informatie: 05486 612 796.