Het laatste nieuws

Een groet van de aartsbisschop

13-04-2017

Utrecht, Witte Donderdag 2017 Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, Met hart en ziel tonen velen in onze parochies door hun gebed, inzet en edelmoedige bijdragen hun grote betrokkenheid bij het samen vieren, voorleven en doorgeven van het geloof in Christus, de Verrezen Heer. Voor mij persoonlijk en voor mijn hulpbisschoppen en vicarissen...
Lees verder

Ad Fundum zingt Stabat Mater

07-04-2017

14 april in de St. Stephanuskerk Bornerbroek
Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over de Moeder Gods in haar verdriet om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de eerste woorden van het gedicht Stabat Mater dolorosa (De Moeder Gods stond bedroefd). Het Stabat Mater is door vele componisten op muziek...
Lees verder

Nieuwsbrief 144 Aartsbisdom

23-03-2017

AARTSBISDOM.NU
Nieuwsbrief van het Aartsbisdom Utrecht, nr. 144 (22 maart 2017)

ALGEMEEN

Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria
De bisdommen in Nederland worden op zaterdag 13 mei (gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima) door de bisschoppen
Lees verder

100 jaar Fatima

14-03-2017

Deofficiële replica van Fatima is voor een aantal maanden binnen het bisdom Utrecht in diverse kerken geweest. Zondag 26 maart is de Lambertus basiliek in Hengelo als laatste aan de beurt, waarna het beeld weer zal teruggaan naar Fatima in Portugal.

Het officiële beeld van het Heiligdom Fatima is in ons midden
ZONDAG
Lees verder

Musical Concert Hellendoorn

09-03-2017

Musical-concert “De (on)eindige reis” Het koor Pajoko uit Hellendoorn presenteert voor de 5e en allerlaatste keer het musical-concert “De (on)eindige reis”. De musical Jesus Christ Superstar vormt de basis voor ‘De (on)eindige reis’, waarin zang en gesproken tekst gecombineerd worden. De verhaallijn wordt in...
Lees verder

Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzi

09-03-2017

Nederlandse bisschoppen: “Laat uw stem bijdragen aan het algemeen welzijn” De Nederlandse bisschoppen moedigen in een gezamenlijke brief iedereen aan op 15 maart aanstaande te gaan stemmen. “Stemmen is een recht en een voorrecht omdat we leven in een democratische samenleving. Maar het is ook een plicht om zodoende een bijdrage
Lees verder

40 dagen tijd met Paus Franciscus

06-03-2017

“De Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste.” Dit zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd. Vanaf Aswoensdag 1 maart tot en met woensdag 12 april publiceert katholiekleven.nl op Facebook dagelijks een nieuw fragment...
Lees verder

De Internationale Bouworde

06-03-2017

De Internationale Bouworde ondersteunt ontwikkelingsprojecten in het buitenland door vrijwilligers uit te zenden. Dit jaar bestaat onze stichting 60 jaar. We zijn nu op zoek naar mooie verhalen van oud-vrijwilligers voor in onze nieuwsbrief. Sinds de oprichting van onze stichting zijn er meer dan 20.000 vrijwilligers via ons aan de slag gegaan.
Lees verder

Vastenbrief 2017 Kardinaal Eijk

06-03-2017

Kardinaal Eijk heeft de vastenbrief 2017 uitgebracht. Om deze brief te lezen: KLIK HIER

Studiedag dirigenten 2017 Rijssen

01-03-2017

Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek Op zaterdag 18 maart organiseert de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) afdeling Utrecht in de Sint Dionysiuskerk Rijssen (Rozengaarde 51) een studiedag voor dirigenten met als thema: ”De psalmen en de vaste gezangen”....
Lees verder

Paus Franciscus: Meer begrip voor ongehuwden

27-02-2017

ROME - Paus Franciscus heeft katholieke priesters opgeroepen om begrip te tonen voor niet-gehuwde paren. De paus stelt ongehuwden op dezelfde voet als armen en kinderen. „De Kerk moet zich bekommeren om hen en ze niet in de steek laten.” Dat zei Franciscus zaterdag in Rome bij de kerkelijke rechtbank. Het hoofd van de katholieke...
Lees verder

St Stephanuskoor ontvangt stadspenning

12-02-2017


Zaterdagavond 11 februari 2016, aan het eind van de weekendviering, ontvinghet Sint Stephanuskoor uit Bornerbroek de Stadspenning van de gemeente Almelo.
De stadspenning met bijbehorende oorkonde werd uitgereikt ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Koor. (100 jaar heren en 50 jaar dames om exact te zijn) De penning werd
Lees verder

Katholiek.nl - Work in progress

12-02-2017

Het is de oplettende lezers van Katholiek.nlniet ontgaan datKatholiek.nlzich op dit moment in een overgangsfase bevindt. In december 2016 isKatholiek.nlovergenomen door Berne Media, dat in handen is van de Abdij van Berne Heeswijk. Na de overname...
Lees verder

Religie en politiek?

12-02-2017

‘Religie en politiek? Prima, maar wel tot bepaalde hoogte’ Met de verkiezingen van maart in het vooruitzicht vonden de jongerenafdelingen van het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks het tijd voor een debat over religie en wetgeving. Want zijn die twee nou vrienden of vijanden van elkaar? Senatoren van de Eerste Kamer kwamen
Lees verder

Boodschap Raad van Kerken

06-02-2017

Boodschap
De Raad van Kerken heeft een boodschap opgesteld bij de aanstaande verkiezingen. Twee zinnen daaruit: ‘Het zou jammer zijn als de vorm in plaats van de inhoud komt.’ En ‘We zijn ons bewust van de nood bij een groeiende groep landgenoten, die het gevoel heeft geen toegang te hebben tot autoriteiten en tot politici
Lees verder

Foto's Sint Marcellinusviering 2017

30-01-2017

De Foto's van de Sintmarcellinusviering op 29 januari in de St. Stephanuskerk te Bornderbroek staan op de St. Marcellinus pagina bij Fotogalerij. De foto's zijn ook bereikbaar door op de volgende link te klikken:http://www.sintmarcellinus.nl/index.php?site=fotogalerij&fotoalbum=196...
Lees verder

Sint Marcellinusviering

24-01-2017

Zondag 29 januari 2017 wordt de jaarlijkse Sint Marcellinusviering gehouden in de St. Stephanuskerk te Bornerbroek. Aanvan 10.00 uur. Het gehele pastoale team gaat voor en de zang wordt verzorgd door het St. Stephanuskoor. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdensde koffie en een drankje bij Café Brockie.

Lees verder

Behoud van goede ledenadministratie

19-01-2017

Voor het behoud van een goede ledenadministratie !
Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling ! Geachte parochianen, In dit artikel vragen wij uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan hebben voor onze ledenadministraties. Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede...
Lees verder

Top 2000 viering Tubbergen

08-01-2017

Basiliek in Tubbergen tot laatste plek gevuld voor Top 2000-viering
De allereerste Top 2000-viering in de Sint-Pancratiusbasiliek in Tubbergen was zaterdagavond een groot succes. Alle 550 plaatsen waren bezet. Een tiental kerkgangers moest zelfs staand achterin de kerk de viering volgen. Zes koren uit Tubbergen en directe omgeving zingen...
Lees verder

Brief aartsbisschop en hulpbisschoppen

19-12-2016

Met de ogen van onze Heer Jezus Brief van de aartsbisschop en de hulpbisschoppen van het Aartsbisdom Utrecht na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid Met Kerstmis vieren we dat onze God zichtbaar en tastbaar onder ons is gekomen in het Kind van Bethlehem, onze Heer Jezus Christus. Paus Franciscus heeft over Hem gezegd: “Jezus...
Lees verder

Foto's 12,5 jarig priesterjubileum Pastor de

14-12-2016

Foto's van het 12,5 jarig priesterjubileum van Pastor de Vries staan bij Sint Marcellinus, Fotogalerij. Of klik HIER

Overzicht werk voor vluchtelingen verspreid

14-12-2016

Paus Franciscus kreeg op 15 november, tijdens de ‘Nederlandse Dag’ in Rome, het eerste exemplaar uitgereikt van een overzicht per Nederlands bisdom van de inzet ten behoeve van vluchtelingen en vreemden. Kardinaal Eijk en een vluchteling overhandigden het boekje ‘Herbergzaam Nederland. De praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie’...
Lees verder

Catecheses paus Franciscus over de hoop

14-12-2016

Paus Franciscus begint een nieuwe serie catecheses met als thema: hoop. Elke woensdag houdt hij bij de algemene audiëntie een korte catechese. Het afgelopen jaar stonden de catecheses in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen katholiekleven.nl schenkt in 2017 regelmatig aandacht aan
Lees verder

Samen op weg naar Lourdes

07-12-2016

Elk jaar wordt er vanuit de Marcellinusparochie een bedevaart georganiseerd naar Lourdes. De kracht van deze bedevaart is dat we met een eigen groep naar Lourdes gaan. Veel mensen putten troost en bemoediging uit een bezoek aan deze Maria bedevaartplaats. Dit geldt niet alleen voor zieken en ouderen tot wie Lourdes zich traditioneel richt, maar ook
Lees verder

Advent uitgelegd in 1 minuut

27-11-2016

Mediapriester Roderick Vonhögen legt de Advent uit met Lego in 1 minuut. klik op de volgende link:https://www.youtube.com/watch?v=SxrKBNIlUQw

12½ jarig priesterjubileum Pastor de Vries

21-11-2016

Pastor H. de Vries, parochievicaris, viert op zondag 11 december 2016 zijn 12 ½ jarig priesterjubileum. Dit willen we graag met alle geloofsgemeenschappen vieren. We nodigen u dan ook van harte uit voor de Eucharistieviering op zondag 11 december om 9.30 uur in de H. Dionysiuskerk te Rijssen. Na afloop van de viering kunt u pastor H. de Vries,...
Lees verder

Bedevaart naar Lourdus 2017

21-11-2016

Van 9 tot en met 14 mei 2017 zal weer de Marcellinus Mei-reis naar Lourdes worden gehouden. Door enkele personele wijzigingen is de coördinatie van deze reis nu in handen van:Henny Wermers, 06-25543758 Wilt u deze reis maken meld u dan aan bij onderstaande, plaatselijke, contactpersonen óf bij Henny Wermers. Indien mogelijk graag voor...
Lees verder

Het nieuwe Onze Vader

21-11-2016

Aan het begin van het nieuwe Kerkelijk Jaar dat op 26/27 november aanvangt met de Eerste Zondag van de Advent, zullen alle rooms katholieke kerken in Nederland en Vlaanderen een aangepaste nieuwe tekst van het Onze Vader gaan bidden of zingen. Om vertrouwd te raken met de aangepaste tekst geven we hem weer, zodat u hem ook voor persoonlijk gebruik
Lees verder

Oetneudiging Twensen kerkdeenst

15-11-2016

Beste leu en potleu, ik mag oeleu oetneudigen veur ’n Twensen kerkdeenst op 17 december, ’n lessen moand van’ t joar 2016 um 19.00 uur. Wieleu, ’n lector en ik, vindt eumeunig mooi um veur te goan in disse deenst woarvan ’t thema is: Wieleu wocht op wat d’r kom’ geet! Oons koor Revival zingt de
Lees verder

Het St. Maartensfeest uitgelegd in 1 minuut

12-11-2016

Mediapriester Roderick Vonhögen legt het St. Maartensfeest uit met Lego in 1 minuut. klik op de volgende link:https://www.youtube.com/watch?v=hNvBwYIamao&feature=youtu.be

Uitvoering Messiah - COV Hosanna Rijssen

10-11-2016

Na de prachtige uitvoering van Brahms’ Ein Deutsches Requiem op 15 april jl., is COV Hosanna hard aan het studeren gegaan met één van ’s werelds meest bekende werken voor koor, solisten en orkest: de Messiah. Het koor mag zich hierbij verheugen in een toeloop van nieuwe, jonge leden. ‘Messiah, a New sacred Oratorio’...
Lees verder

Paus beëindigt jaar van barmhartigheid met ge

09-11-2016

Paus beëindigt jaar van barmhartigheid met gedetineerden en zwakken Met een mis voor duizenden (ex-)delinquenten en gevangenispersoneel, en later voor kwetsbaren in de vrije wereld, sluit paus Franciscus deze maand het ‘heilig jaar van barmhartigheid’ af. Op zondag 6 november komen vierduizend mensen die een gevangenis van
Lees verder

Berne Media neem katholiek.nl over

02-11-2016

Eric van den Berg stopt met Katholiek.nl - Norbertijnen gaan verder

Per 1 december dit jaar neemt Berne Media / uitgeverij abdij van Berne de nieuwswebsite Katholiek.nl over van eigenaar Eric van den Berg. Katholiek.nl is vijftien jaar geleden in het leven geroepen door Van den Berg. In deze jaren is katholiek.nl uitgegroeid tot een...
Lees verder

Nieuwe tekst Onze Vader krijgt magazine

29-10-2016

Binnenkort ontvangen de rooms-katholieke parochies in Nederland gratis drie exemplaren van een speciaal Magazine over het Onze Vader. Het blad verschijnt voor de introductie van de nieuwe vertaling van het Onze Vader. De uitgave is een initiatief van de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De nieuwe vertaling van het
Lees verder

Website Kerkprovincie krijgt make-over

29-10-2016

Vanmiddag is de nieuwe website van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) live. De vernieuwde website is grotendeels ingericht volgens de structuur van de voorgaande site, maar kreeg een nieuw content management systeem en een nieuwe vormgeving. Op www.rkkerk.nl worden de...
Lees verder

Forse toename bijdrage kerken aan armoedebest

29-10-2016

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen...
Lees verder

Klik hier voor het archief.