Pastoraal team

R.G.W. (Ronald) Cornelissen, Pastoor        
Telefonisch bereikbaar via het parochiesecreariaat 0547- 381 386
cornelissen@aartsbisdom.nl
(Op maandag vrij)

W.A.M. (Wilhelmien) Wichers Schreur-Kolkman, Pastoraal werker   w.wichersschreur@past-team.nl
Tel: 06-83 22 95 37
(op woensdag vrij)


M.J. (Marc) Brinkhuis, Diaken
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl
Tel: 06-33 75 60 89
(op maandag vrij)

 

Het pastoraal team wordt in iedere geloofsgemeenschap ondersteund door de pastoraatsgroepen.