Kerk voor Kinderen

Verhalen

Salomo is de zoon van David. Als hij koning wordt, is hij nog erg jong. Op een nacht verschijnt God in een droom aan hem. Vraag maar wat je wil, ik zal het je geven, zegt God. Salomo vraagt niet om rijkdom of om een lang en gelukkig leven. Hij vraagt aan God wijsheid. Wijsheid om zijn land en volk te kunnen besturen. Zo kan hij een goede koning zijn. De wijsheid van Salomo werd overal bekend. Hij spreekt recht tussen mensen en doet dat op een eerlijke manier. Als twee vrouwen bij hem komen, die beiden beweren de moeder van hetzelfde kindje te zijn, weet Salomo de juiste moeder aan te wijzen. Hij kan onderscheid maken tussen leugen en waarheid.

Je vindt het verhaal over Salomo o.a. in Alle mensen van A.F. Troost

Jezus vertelt nog een gelijkenis over wijsheid. Twee mensen willen een huis bouwen. De ene kiest voor de gemakkelijkste weg en bouwt zijn huis op het zand. De ander wil meer moeite doen en bouwt zijn huis op de rots. Als de storm opsteekt en de regen komt, is al snel duidelijk wie van deze twee de verstandigste keuze heeft gemaakt. Jezus zegt: als je mijn woorden hoort en er naar handelt, dan lijk je op iemand die zijn huis bouwt op de rots. Maar als je mijn woorden in de wind slaat, dan lijk je op iemand van wie het huis wegwaait als het moeilijk wordt.

 

Je vindt dit verhaal o.a. in Acht verhalen van Jezus van Nick Butterworth

Wat is wijsheid?

Hoe vaak denken we dat niet, als we voor een ingewikkelde keuze staan. Nu de school weer begint, kozen we voor dit thema, wijsheid! Het gaat niet over boekenwijsheid, feiten en weetjes, al horen die er wel bij. Wat ís wijsheid? Wie de tijd neemt, zich openstelt voor wijsheid, merkt dat er duidelijkheid komt en meer rust. Ook in de Bijbel staan wijsheidsteksten die springlevend zijn.

Wijsheid blijkt een geweldig thema. Veelzijdig, echt, waardevol en dagelijks aan de orde. Ontdek het op de nieuw aangeklede aflevering van Geloven thuis nazomer 2021. Lees, bid, praat, knutsel, doe mee.

Kijk voor meer informatie op : Geloven thuis 

VakantieDoeBoek

Vol met allerlei activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijden én een toegift voor de ouders.

Klik hier: VakantieDoeBoek

Het mosterdzaadje

Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen: “Willen jullie weten hoe het gaat met Koninkrijk van God? Denk dan aan een boer die zaadjes op zijn land strooit. Hij doet dat en wacht af.

Lees hier verder:  Het mosterdzaadje

 


Uit een klein zaadje kan een machtige boom groeien. Zo is het ook met het Rijk van God. Vergeet dat nooit. Je mag nooit de moed verliezen. Beetje bij beetje wordt de wereld meer en meer een plaats van vrede en geluk voor iedereen. Waar er geen pijn meer is en geen verdriet. Een plaats waar iedereen gelukkig is. Als je het bijna bent vergeten, moet je snel even denken aan dit mosterdzaadje.’


Zing mee:  Liedje over het mosterdzaadje


Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.........

Pinksteren

Het is Pinksteren.
De leerlingen van Jezus zijn samen.
Maria de moeder van Jezus is er ook bij.
Plotseling komt uit de hemel een geluid..... 
Lees hier verder: Kom Heilige Geest, kom!


Werkje:  Pinksterkroon maken    

Mei Mariamaand

Maria is de moeder van Jezus én ze is een moeder voor ons allemaal:
Ze is onze hemelse moeder. De meimaand is echt een maand om extra bloemen bij het Mariabeeld thuis of in de kerk te zetten en om vaker een kaarsje bij Maria te branden. We willen je speciaal vragen om apart een kaarsje te branden en een Weesgegroet te bidden voor iemand die dat goed kan gebruiken: iemand die eenzaam, oud of ziek is.


Klik hier voor werkjes: 
Mariamaand

Flyer                           

Raamhanger


 


 

Hemelvaart

Hemelvaart

Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus vertrekt naar de hemel. Voordat Hij terugkeert naar boven, geeft hij Zijn volgelingen een opdracht: ‘Vertel iedereen dat ik stierf en weer ben opgestaan. Vertel dat er hoop is, dat mensen en God weer samen verder kunnen leven.

En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Een wolk onttrekt Hem aan het zicht. Terwijl zijn vrienden nog vol verbazing omhoog kijken, vertellen engelen dat Jezus ooit terug zal keren, op dezelfde manier als waarop Hij vertrok. Daarom is Hemelvaartsdag meer dan een afscheid: het is ook een feest van hoop.Klik hier: Kleurplaat en werkje