Paus Benedictus XVI overleden

03-01-2023

Op zaterdag 31 december 2022 is in de ochtend emeritus-paus Benedictus XVI overleden. “Paus Benedictus XVI was een trouwe en moedige behoeder van het ‘depositum fidei’, de door God aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Een echte man Gods en een paus naar Jezus’ hart is van ons heengegaan,” aldus aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk in een eerste reactie op het overlijden.

Het pontificaat van paus Benedictus XVI duurde van 2005 tot 2013. Hij was al 78 jaar toen hij deze nieuwe verantwoordelijkheid aanvaardde. Daarvoor was hij zo’n 25 jaar in Rome werkzaam als prefect van de Congregatie van de Geloofsleer.

Kort na zijn verkiezing sprak paus Benedictus XVI de op het Sint Pietersplein verzamelde gelovigen als volgt toe: “Dierbare broeders en zusters, na de grote paus Johannes Paulus II, hebben de kardinalen mij, eenvoudige en nederige dienaar in de wijngaard van de Heer, uitgekozen. Het troost mij, dat de Heer ook met onvoldoende middelen kan werken en handelen. Bovenal vertrouw ik mij dan ook aan jullie gebeden toe.”

De bisdomstaf roept op om in de komende dagen thuis en tijdens de liturgische vieringen in de parochie te bidden voor zijn zielenrust. Hieronder treft u een suggestie aan voor een voorbede.

“Almachtige en barmhartige God, wij danken U voor het leven van emeritus-paus Benedictus XVI, die uw Kerk is voorgegaan als priester, herder en profeet en die als eenvoudige en nederige dienaar in uw wijngaard een trouwe en moedige behoeder was van de door U aan de Kerk toevertrouwde geloofsschat. Op voorspraak van Maria, de Moeder van de Kerk, vragen wij U: neem hem op in uw hemels Vaderhuis en geef dat wij naar zijn voorbeeld onvermoeibare getuigen mogen zijn van het Evangelie. Door Christus, onze Heer, Amen.

U leest hier meer over paus Benedictus XVI:
Klik hier voor de website aartsbisdom