Versoepelingen per 25 september a.s.

23-09-2021

Beste mensen,

Op 22 september ontvingen wij van het bisdom bericht over versoepelingen van de corona-maatregelen. De anderhalve meter is niet meer verplicht indien er goed geventileerd kan worden, ook tijdens de viering. Rekening houden met elkaar (enige afstand) blijft wel geboden.

Samenzang is vanaf komend weekend weer toegestaan. Voor koorzang blijft de 1,5 meter wél gelden. Het maximum van 12 vervalt als dat op 1,5 meter afstand te realiseren valt. Vooralsnog blijven vieringen waarin geen priester, diaken of pastoraal werker voorgaat, een gebedsviering. Hierover moet het bisdom nog een besluit nemen. Nadere informatie volgt daarover binnen enkele weken.
We zijn blij dat we in onze kerken weer een heel eind terug zijn 'naar normaal'.

Bekijkt u de verdere maatregelen goed in de onderstaande link. En laten we verstandig en voorzichtig blijven.

Lees het hele bericht over alle aangekondigde versoepelingen hier:

https://www.aartsbisdom.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/

 

Vriendelijke groet namens het pastoraal team.