Bezinning en bemoediging

17-05-2021

Beste parochianen,

A.s. weekend vieren we Pinksteren. Pinksteren is het feest van beweging, van vuur en enthousiasme. Pinksteren is de dag dat de apostelen, die ontmoedigd door de dood van Jezus, gingen beseffen dat zij zijn werk moesten voortzetten. Pinksteren vertelt ons dat ze de straat op gingen om te getuigen en zo een nieuw begin te maken met de beweging die Jezus had opgezet. Helaas is die beweging voor een deel verstard en daarom is het zinvol om te bidden voor een nieuwe kerk waarin de geest van Jezus volop kan waaien.

Geest van God, Geest van Jezus, Geest van water en vuur, Geest van storm en wind, vuur ons aan om in beweging te komen, opdat wij niet bang zijn onze nek uit te steken voor de zaak van Jezus van Nazareth, in onze Sint Marcellinusparochie. Geef ons inspiratie, geef ons kracht, vandaag en alle dagen. Amen.