Bezinning en bemoediging: Spannende tijden

24-08-2020

Spannende tijden
Onze wereld beleeft spannende tijden.
Welke kant gaat het op met het coronavirus?
Komt er weer een tijd die grotendeels binnen moet worden doorgebracht? Niemand weet het. Maar wanneer die tijd mocht komen, dan hoop ik dat we, voor zover dat mogelijk is, met zijn allen omkijken naar de mensen die dat op dat moment nodig hebben.
Doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. Dat kan in onze kleine kring.
Wat betreft de wereld is dat een stuk lastiger. En er gebeurt nogal wat in onze wereld. We lezen het in de kranten en zien het op t.v.. Oorlogen, vluchtelingen, honger, enz.. En dan nog de situatie in Wit-Rusland.
Waar loopt dat allemaal op uit?
Zoveel onzekerheden maar gelukkig is er een zekerheid die wij
als gelovige mensen wel hebben. God is en blijft ons nabij wat er ook gebeurt.

Laten we samen tot Hem bidden:

Behoed en bewaar ons, goede God.
Wijst U ons de goede wegen.
Wil in de woestijn van ons bestaan
ons omgeven met Uw zegen.
Wees met de wereld in al zijn lijden.
Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht
voor allen die leven in donk’re tijden.
Behoed en bewaar ons, goede God
en geef geloof en vertrouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft
en geef dat wij daar zelf ook aan bouwen.
Omgeef ons met Uw zegen.
Wil in de woestijn een bron van leven
voor ons zijn en zet ons op nieuwe wegen.

W.Wichers Schreur, p.w.