Bezinning en bemoediging

29-06-2020

Hoe kan ik God danken?
Hoe kan ik God danken,
als Hij mij te eten geeft?
Als mijn buurman honger lijdt,
hoe kan ik dan zeggen:
Heer, dank voor deze maaltijd?

Moet ik God soms loven
als Hij slechts mij lichaam kleedt,
en alleen mijn gezin een woning geeft?
Als mijn buurman naakt is,
en slapen moet op straat,
hoe kan ik dan zeggen:
Geloofd zij de goedheid van de Heer?

Moet ik God soms prijzen,
als Hij slechts mij gezondheid geeft,
en alleen aan mij de vrijheid?
Als mijn buurman ziek is,
eenzaam of onderdrukt,
hoe kan ik dan zeggen:
Dank, God, om uw barmhartigheid?

Zou ik God kunnen danken
omdat ik uitverkoren ben?
Miljoenen mensen leven nog
in duisternis en dood.
Zou ik dan kunnen bidden:
Dank U, God, dank U voor uw keuze?

Ik geef jou niet, mijn kind,
te eten en te drinken,
opdat jij alleen verzadigd raakt,
en blij om al die gaven.
Ik schenk ze jou, opdat jij deelt
opdat eenieder door wat jij doet,
mijn goedheid smaken mag.

Ik geef jou niet, mijn kind,
die kleiding en die woning,
opdat jij alleen beschutting vindt.
Om je buurman te verwarmen gaf ik kleren
en een huis als toevluchtsoord voor velen.
Door jou zullen ze mijn goedheid zien,
mij leven, overal.

Mijn kind, Ik heb jou niet uitverkoren
om op je lauweren te rusten.
Als medewerker wil Ik jou,
om mijn liefde uit te dragen.
En ieder zal mijn aanwezigheid ervaren.
Duisternis zal in licht verkeren,
en ieder zal Mij prijzen.
                              (Johnson Gnanabaranan,
                              uit: bidden om te leven)


Dat mensen, door ons handelen, Gods aanwezigheid mogen ervaren
in hun leven.
Wilhelmien Wichers Schreur, pw.