Bezinning en bemoediging

01-06-2020

                       IN HOOP EN WERELDWIJDE SAAMHORIGHEID

Graag geef ik in dit verband nogmaals het woord aan de dichter. Of om preciezer te zijn, aan resp. J. C. van Leeuwen en Willem Barnard.

Dit lied mag altijd klinken, ook in virale tijden:

 

Heer, laat uw Woord ons leiden, dat ons in alle tijden

Uw boodschap doet verstaan

Heer, wil met uw genade, uw kind’ren overladen

Opdat wij veilig tot U gaan

 

Gij zijt de weg en waarheid, leid ons in volle klaarheid

Uw woord als daaglijks brood

Leer ons uw liefde leven, leer ons aan ieder geven

Uw grote liefde tot de dood

 

En ook  al is de aarde vervuild, mede door het virus, er is meer.  Troost ten top :

De aarde is vervuld

van goedertierenheid,

van goddelijk geduld

en goddelijk beleid.

 

Gods goedheid is te groot

voor het geluk alleen,

Zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.

 

Zij daalt als vruchtbaar zaad

tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

 

Omdat zij niet vergeet

die godverlaten zijn:

de wereld hemelsbreed

 zal goede aarde zijn.

 

De sterren hemelhoog

zijn door dit zaad bereid

als dienaars tot de oogst

der goedertierenheid.

 

Het zaad der goedheid Gods,

het hoge woord, de Heer,

Valt in de voor des doods,

valt in de aarde neer.

 

Al gij die God bemint

en op zijn goedheid wacht,

De oogst ruist in de wind

als psalmen in de nacht.


Gebed

                                                                                                                           Kom Heilige Geest

Vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in ons het vuur van Uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen

en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, die de harten van de gelovigen

door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen.

Geef dat wij de ware wijsheid mogen leren

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden.

Door Christus onze Heer. Amen.

 

 

                             Z A L I G    P I N K S T E R E N   !

G. Nijland