Bezinning en bemoediging HOE VERDER NA PASEN

19-04-2020

(Egbert Jan van der Scheer)
 

Zullen wij weer net als “De Kerststal”

straks het open graf vergeten

maken wij niet meer een knieval

doen wij of wij van niets weten

vergeten wij het kruis op Golgotha

en laten het graf gesloten

denken niet aan vergiffenis uit gena

en hebben deze periode afgesloten

willen wij de tuinman niet zien

daar in Arimatea’s hof

draaien we Hem de rug toe misschien

geven God geen eer en lof

wìllen wij Hem op weg naar Emmaüs kennen

of sturen Hem als vreemde heen

puur omdat wij aan Zijn opstanding niet wennen

en laten Hem als in het graf ook nu alleen.

Dán is Pasen voor niets geweest

en gaan wij zonder toekomst verder

komen niet aan in het hemelsfeest

het feest van onze Herder.

 

Ben Schotgerrits