Bezinning en bemoediging

10-04-2020

Bezinning en bemoediging, ook voor een jonge generatie  

Goede vrijdag

Bijbeltekst

“Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker, omdat de zon geen licht gaf. En in de tempel scheurde het gordijn voor de heilige zaal doormidden. Toen riep Jezus: ‘Vader, mijn leven is in uw handen!’ Dat waren zijn laatste woorden. Zo stierf hij. De Romeinse officier die bij het kruis stond, zag wat er gebeurde. Hij eerde God en zei: ‘Geen twijfel mogelijk! Die man hoorde bij God!’” - Naar Lucas 23:44-48

Natuurlijk een verdrietig moment.

En tóch zeggen we: Góede Vrijdag. Dat komt, omdat we geloven dat Jezus niet voor niets gestorven is. Net als die Romeinse officier inzag, dat Jezus écht een goed mens was, omdat Hij van God was. God wil geen kwaad, geen narigheid in de wereld. Hij had de wereld juist zo mooi geschapen.

Als we in de kerk zouden zijn, brengen we op dit moment een bloemenhulde aan het kruis van Jezus. als teken van eer, van dank, om troost te zoeken én hoop.

Wat gaan we doen?: Maak een kruis, met stoepkrijt, of teken het op een groot vel papier, of bak er ééntje van twee cakes, en versier het, zo móói als maar mogelijk is.

Zo brengen we thuis hulde aan het kruis van Jezus.

Maak er een foto van en stuur die op naar jpsalland@live.nl

Ik hoop heel veel mooie plaatjes te zien, dan kunnen we die op de website van de parochie plaatsen en zo aan iedereen laten zien dat we geloven dat Jezus niet voor niets gestorven is, en dat we geloven in de mooie en goede dingen van ons leven.

Doe je mee? Doet u mee?

Pastor Clazien Broekhoff