DAGELIJKSE UPDATE VAN PASTORES I.V.M. CORONA

19-03-2020

19 MAART 2020 UPDATE PAROCHIE SINT MARCELLINUS I.V.M. CORONA

Update – hoe werkt het?

De updates van de vorige dagen laten we staan. Die meldingen gelden namelijk nog steeds.
Alleen als er wijzigingen zijn  en ze niet meer gelden worden berichten verwijderd.

Doordeweekse vieringen
De doordeweekse vieringen gaan in onze parochie, tot nader bericht, niet door. 

Misintenties
Alle opgegeven misintenties worden gebeden. Een van onze priesters zal ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Misintenties kunnen per brief of telefoon ook nog doorgegeven worden aan de secretariaten.

Chrismamis
De publieke Chrismamis (8 april) in Apeldoorn komt te vervallen. Kardinaal Eijk zal in besloten kring met onder meer de regio-vicarissen de Chrismamis celebreren en de H.H. Oliën zegenen en wijden in de Kathedraal. 

Ziekenzalving en -zegen
Ziekenzalving en/of -zegen blijft een mogelijkheid.
Hierover kunt u contact opnemen met de pastorale telefoon
( 06-57 42 90 99).
Per geval zal bekeken op welke wijze dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid
Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met pastoor Cornelissen.

Doopvieringen
Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden (de zogenaamde nooddoop).

De komende dagen volgt er nog info over: live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week,  Paaskaarsen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen, 

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken
Marc Brinkhuis (mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl of 06-33756089).
Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update.
Voor specifieke vragen nemen wij contact op.