DAGELIJKSE UPDATE VAN PASTORES I.V.M. CORONA

17-03-2020

17 maart 2020                   UPDATE PAROCHIE SINT MARCELLINUS IN VERBAND MET CORONA

Tot nader orde verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het corona-virus. 

Openstelling secretariaten – alleen per telefoon

Vanaf woensdag 18 maart zijn onze secretariaten tijdens openingstijden alleen telefonisch bereikbaar. Kijk bij uw locatie onder lokaal secretariaat voor het telefoonnummer.

Openstelling kerken door de week en weekend

Juist nu proberen we onze kerken waar mogelijk open te houden zodat mensen kunnen komen om te bidden, een kaarsje op te steken of even stil te zijn. De bestaande openstelling – dagkapel of kerk – zal worden aangehouden aan en op zondagochtend is de kerk open. Kijk bij uw locatie op welke tijd de kerk open is. 

Bijeenkomsten en koorrepetities

Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast. Alleen noodzakelijke afstemmings-overleggen kunnen doorgang vinden.

Klokken van troost en hoop

De parochie St. Marcellinus doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 18 maart, 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Uitvaarten

Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn (liefst minder), mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor.  

Pastoraal contact

De leden van het pastoraal team zijn door de omstandigheden beperkt in hun mogelijkheden om pastorale bezoeken zoals gebruikelijk af te leggen. We zijn wel telefonisch bereikbaar. Schroom niet te bellen:

M Brinkhuis

06 33 75 60 89

ma- do, za-zo

R Cornelissen

0570 61 90 87

di-zo

J Koopman

06 12 57 34 82

ma- do, za-zo

W Wichers Schreur

06 83 22 95 37

ma-di, do-zo

H. Mis via de televisie

Aankomend weekend kunt u De H. Mis via de televisie bijwonen:

Zaterdag 21 maart om 17.00 uur via Salland TV, voorganger is pastoor Cornelissen

Zondag 22 maart om 10.00 uur via NPO 2, voorganger is Kardinaal Eijk

De komende dagen volgt er nog info over: doopvieringen, misintenties, live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Doordeweekse vieringen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen.

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.