Activiteiten

Week van gebed voor de eenheid 17 t/m 24 jan - 09:30

17-01-2021 - Wierden

“BLIJF IN MIJN LIEFDE”       

 

Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen.

Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

De Week van gebed begint traditioneel met een oecumenische viering.

Dit jaar is deze voorbereid door de zusters van de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp.

Deze viering weerspiegelt de manier waarop deze zusters bidden.

Drie van de monastieke gebedsdiensten, die in de benedictijnse traditie 'wakes' of 'nocturnen' heten en 's nachts gebeden werden,

zijn in de traditie van Grandchamp gecombineerd tot een avonddienst.

Zo komen ook de christenen van de Wierdense kerken van zondag

17 januari t/m vrijdag 22 januari  - wisselend van kerk- bij elkaar, voor bezinning en gebed.

De Wierdense kerken nodigen u van harte uit mee te vieren.

 

Schema vieringen:

Zondag 17 januari 9.30 uur. onlinedienst vanuit de Gereformeerde kerk. Voorgangers: Ds. Pieter Dekker, Ds. Cees Benard en diaken Harrie Eidhof.

Te volgen via: kerkomroep.nl of YouTube: Gereformeerde Kerk Wierden.

Gebedsbijeenkomsten

- maandag          18 januari:          Hervormde Kapel

- dinsdag             19 januari:         Ichtus VBG

- woensdag        20 januari:          Dorpskerk (gebouw Hebron)

- donderdag       21 januari:          R.K. Kerk St. Jan de Doper

De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur.

Mocht de strenge lockdown ook na 17 januari van kracht blijven, dan vinden de gebedsbijeenkomsten online plaats.

Hoe deze vieringen eventueel online gevolgd kunnen worden, wordt vermeld in de WIEZER en op deze website.