Activiteiten

Paasgroetactie - 00:00

22-04-2019 - Nijverdal

“Paasgroetactie Raad van Kerken 2019”
Pasen, het feest van de hoop, is voor de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn een belangrijk moment om aandacht te vragen voor een groot aantal gezinnen en alleenstaanden die, om allerlei redenen, leven in moeilijke omstandigheden.
Uit bewogenheid met deze mensen en als steuntje in de rug is door de Raad besloten dit jaar opnieuw in de gemeente Hellendoorn een “Paasgroetactie” te organiseren.
Zij hoopt, dat veel inwoners van onze gemeente op eigen initiatief dit voorbeeld gaan volgen en een Paasgroet brengen aan een familielid, buur of onbekende, als teken van medeleven en als “ruggesteun”. Een dergelijk teken van medeleven kan veel  goed doen.

De paasgroet van de Raad van Kerken bestaat uit een paasbrood en een wenskaart. De benodigde ongeveer 650 paasgroeten worden vanuit de Leerkamer in Hellendoorn, met de hulp van een groot aantal vrijwilligers, enkele dagen vóór Pasen (vanaf woensdagavond 17 april 18:00 uur) bezorgd op de diverse adressen. In de meeste gevallen gaat het om adressen, waar tijdens de “Kerstpakkettenactie voor de Minima”, een kerstpakket is bezorgd.

Bij de organisatie en de uitvoering van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken geholpen door de diverse plaatselijke Diaconie -en Caritasinstellingen, het Trefpunt Minima, Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting “Boom”en de Stichting Voedselbank Hellendoorn. De Raad van Kerken stelt het bijzonder op prijs een actie te organiseren, die zo breed gedragen wordt. 

Namens de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn
“Werkgroep “Paasgroetactie”.