Het laatste nieuws

Week van Gebed 2022

20-01-2022

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Mattheüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie,waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen...
Lees verder

Update coronamaatregelen

20-01-2022

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regelsdie zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

18-01-2022

Corona 2 jaar - omgaan met tegenslagen Het is deze maand twee jaar geleden dat het corona-virus opdook in Nederland. Nog altijd heeft corona onze samenleving – en grote delen van de wereld – nog in haar greep. Aan de ene kant hebben we er langzamerhand een wijze van omgaan mee gevonden. Mondkapjes, geen handen schudden, afstand houden...
Lees verder

Rapportage enquete

31-12-2021

Rapportage enquete Omdat de Raad van St. Jan gaat voor een geloofsgemeenschap die aansluit bij de behoefte van haar leden heeft ze begin september een uitgebreide vragenlijst bezorgd bij alle huishoudingen die aangesloten zijn.
De resultaten van deze enquete zijn nu in kaart gebracht en zullen meegenomen worden in de toekomstvisie. Deze...
Lees verder

Kerstgevoel ….

20-12-2021

Wat voor Kerst wordt het dit jaar?
Mogen we weer gezellig met elkaar het Kerstfeest vieren
of wordt het een stille tijd met anderhalve meter afstand?
Corona blijft ons allen bezighouden.
Toch zal op 25 december de geboorte van het Kerstkind weer worden gevierd.
Uitgebreid of summier, we wachten het maar weer af.Lees verder

Livestreamvieringen 24 december

17-12-2021

In verband met de maatregelen rondom corona zijn er op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen in de St. Marcellinusparochie.
Dat betekent niet dat de parochianen van vieringen verstoken blijven. Het pastoraal team verzorgt samen met enkele zangers wel vieringen.
Deze zijn in beeld en geluid live te volgen via de knop Live...
Lees verder

Kindje door Daniël Lohues

15-12-2021

Kindje Soms lijkt het wel alsof het echt afgelopen is met de wereld zoals wij ’m kennen. Als je alleen al kijkt naar wat er allemaal misgaat met de planeet. Dat we volgens deskundigen bijna op een punt zitten waarop we zowat niet meer terug kunnen. En dat er dan evenveel deskundigen zijn die daarop boos reageren en zeggen dat het allemaal
Lees verder

Reserveren Kerstvieringen

13-12-2021

De Nederlandse bisschoppen hebben de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uitgebreid. Dit in verband met de ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.K.Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen publieke vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Hieronder vindt u het overzicht van devieringen waarvoor u dient...
Lees verder

Viering van Barmhartigheid

08-12-2021

Viering van barmhartigheid gaat niet door. De geplande viering van barmhartigheid op 15 december om 19.00 uur te Rijssen vervalt. Dit vanwege de aangescherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus. Om te bidden in de dagen voor Kerstmis: De liederen van de profeten zijn uitgezongen en zie, daar is Hij die ze hadden voorspeld. Hij
Lees verder

Vier Kerstmis

29-11-2021

De website is net voor het begin van de Advent online gegaan.
De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ondanks de maatregelen die gelden in verband met Covid-19.
U vindt op deze website handige links en downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier Kerstmis! Website: www.vierkerstmis.nl...
Lees verder

CORONAMAATREGELEN

11-11-2021

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst...
Lees verder

Kinderkerk

04-11-2021

Kinderkerk

ADVENT

04-11-2021

Gezinsviering én Kinderkerk VOOR ALLE KINDEREN!
Zondag 28 november 2021 10.00 uur in de St.Jan de Doperkerk met ons jeugdkoor Doremi We gaan KIJKEN NAAR WAT KOMT!!! We steken de eerste kaars aan Kijken naar een mooi verhaal Samen zingen En...iets moois maken! We zien jullie graag! Tot dan!...
Lees verder

Nationale Roepingenweek 2021

02-11-2021


Voor het derde jaar op rij organiseert de
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 7 tot en met zaterdag 13 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Doel...
Lees verder

Vacature

28-10-2021

De Sint Marcellinusparochie bestaat uit de R.K. geloofsgemeenschappen van Bornerbroek, Enter, Wierden, Rijssen, Hellendoorn, Nijverdal en Vroomshoop. Wij zijn op zoek naar een Ervaren secretaresse Het centraal secretariaat, dat gevestigd is in Enter, fungeert als de spin in het web van de parochie. Hier is alle relevante informatie...
Lees verder

Allerheiligen

27-10-2021

De Allerheiligenviering zal plaatsvinden op:
Maandag 1 november om 19.00 uur in de H. Dyonisiuskerk te Rijssen
Voorganger: Pastoor R. Cornelissen

Livestream viering

13-10-2021

De 25-jarig jubileumviering van pastoor Ronald Cornelissen op
Zondag 17 oktober om10.00 uur in de H. Dionysiuskerk te Rijssen kunt ook live volgen via de livestream en of later terugkijken onder de knop:
Live vieren en of video's terugkijken.

Bezinning en bemoediging

13-10-2021

Een bijdrage van de priester Thomas à Kempis. Volgeling van Geert Groote en de Moderne Devotie Dit jaar gedenken wij zijn 550e sterfjaar († 1471) De tekst komt uit ‘Het dal der leliën’ en heet Dankbaar voor al het goede. ‘Verheerlijkt de Heer tezamen met mij en laat ons eendrachtig zijn Naam
Lees verder

UITNODIGING

11-10-2021

Op 19 oktober 1996 werd Ronald Cornelissen door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Dit heugelijke feit wil de jubilaris graag met u vieren. U bent van harte welkom op 17 oktober om 10.00 uur in de H. Dionysiuskerk te Rijssen.U hoeft voor deze viering niet te reserveren. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in parochieel centrum De Rozengaarde.Lees verder

Kevelaerlof voor Salland en Twente

30-09-2021

Zoals ieder jaar wordt op de eerste zondag van oktober, 3 oktober, om 19.00 uur het sfeervolle Kevelaerlof gehouden in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte. Door het Covid19 virus is de grote bedevaart vanuit Salland en Twente (St. Marcellinusparochie) naar het Mariabedevaartsoord Kevelaer helaas ook dit jaar niet doorgegaan. Wel is een
Lees verder

Oecumenische dienst

30-09-2021

Op zondagmorgen 31 oktober 2021 is er een Oecumenische dienst. Deze wordt gehouden in de Evangelisch Molukse kerk. De aanvang is om 10.00 uur. Voorgangers zijn Ds. Lusy Kuhurima en Ds. Pieter Dekker. Het is fijn dat we weer samen kunnen vieren ook met de andere kerken en we hopen natuurlijk op een goede opkomst. Van harte welkom! Werkgroep...
Lees verder

ALLE KINDEREN VAN DE SINT JAN DE DOPER

30-09-2021
HELAAS... door het coronavirus nog even geen JSJ en #ffChill ! Zeker weten dat jullie de gezellige avonden missen! MAAR... het goede nieuws is dat we in december weer kunnen beginnen! Er komen zijn al weer versoepelingen en we gaan ervan uit dat we dan ook weer in de bovenzaal van de pastorie een activiteit kunnen
Lees verder

Bezinning en bemoediging

27-09-2021

Welkom thuis bij jezelf “Welkom thuis,” riep een man mij toe vanuit zijn klapstoeltje aan de rand van de paarse heide. Tussen twee afspraken in liep ik een rondje op de Sallandse heuvelrug. Onder een dennenboom zat een oudere man in een klapstoel met zicht op de heide voor zich die prachtig in bloem stond. Hij begroette me vriendelijk...
Lees verder

Versoepelingen per 25 september a.s.

23-09-2021

Beste mensen, Op 22 september ontvingen wij van het bisdom bericht over versoepelingen van de corona-maatregelen. De anderhalve meter is niet meer verplicht indien er goed geventileerd kan worden, ook tijdens de viering. Rekening houden met elkaar (enige afstand) blijft wel geboden.

Samenzang is vanaf komend weekend weer toegestaan....
Lees verder

Zang- en studiedag

13-09-2021

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht speciaal voor jullie een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”

Klik hier:Flyer...
Lees verder

ENQUETE IN DE BRIEVENBUS BIJ ALLE LEDEN

02-09-2021

Hoe ziet de toekomst van de St. Jan de Doper eruit?

Hoe ervaren de leden de verbondenheid met de geloofsgemeenschap?

Wie wil/kan meedoen de komende jaren? Op welke manier?

De Raad van St. Jan hoopt op veel reacties!

SAMEN WERKEN AAN EEN GOEDE TOEKOMST!

Zoekt DoReMi jou?

31-08-2021

Effeta! Ga open

31-08-2021

Gebed voor Afghanistan 

18-08-2021

Deze dagen zijn onze gedachten en gebeden bij allen in Afghanistan. Gebedvoor Afghanistan God, Midden in de chaos van vluchtende mensen
Midden in de vrees van mensen die niet weg kunnen
Midden in de rouw van mensen en de wanhoopskreten
bidden wij U voor Afghanistan. Voor die mensen die zich wanhopig vastklampten aan
Lees verder

Zomerheiligen

29-07-2021

Marta (Marta, Maria en Lazarus – vrienden van de Heer) – 29 juli Op 29 juli is de gedachtenis van de H. Marta. Onlangs heeft de Paus besloten om deze gedachtenis uit te breiden met die van haar zus Maria en haar broer Lazarus. In een oude traditie worden zij ‘vrienden van de Heer’ genoemd. Wat mooi dat Jezus naast zijn familie,...
Lees verder

Klik hier voor het archief.