19e zondag door het jaar – Nijverdal

zondag

10:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Werkgroep

Woord en Communie viering

Antonius van Paduakoor