Geloven Nu

20-10-2017

Op acht maandagavonden (telkens  de 4e maandag van de maand) komen we samen rond een bijbelverhaal. We gaan op zoek naar de betekenis van dat verhaal  voor ons eigen leven. 

Pastorie St. Georgiusbasiliek,  Boddenstraat 76, Almelo. Van 19.30 tot 21.30 uur,  kosten € 15,—

opgave vóór 16 oktober. O.l.v. mw. B. Oude Mulders