Blog

My Blog

Voedselbank

In verschillende kerken wordt in de gemeente Hellendoorn regelmatig een producteninzameling gehouden. In onze kerk is dat één keer per maand voorafgaand aan een viering. We willen aan de parochianen vragen op die dag producten mee te brengen, in de vorm van voedsel voor de...

Nieuwsbrief 310 aartsbisdom

Hierbij ontvangt u editie nr. 310 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor de publicatie van het werkdocument voor de Bisschoppensynode die later dit jaar plaatsvindt, de Tarcisiusdag voor misdienaars en acolieten (de aanmelding is geopend!), de Diocesane Gezinsdag...

Bedevaart naar Kevelaer

Op vrijdag 6 september is er weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Gaat u met ons mee?Al eeuwen is dit Duitse stadje een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria. Zij wordt vereerd als Troosteres der Bedroefden, en voorspreekster voor wie met zijn of haar...

Sint Jan

In het midden van de zomermaand is ‘t naamdag van Sint Jan.Wij vieren het met zang en spel, Sint Jan, de heilige man.Johannesdag in zomerschijn doet bloeien het leven al.Wij toeven vol van dankbaarheid, in ’t veld, op berg, in ’t dal. Dit lied zongen kinderen...

Parochievicaris

Geachte parochianen, In het Pinksterweekend is namens het parochiebestuur en het pastoraal team meegedeeld dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en Sint Marcellinus. Pastor...

Zonnebloemloten

De Zonnebloem brengt mensen bij elkaar. Dat geldt ook voor onze afdeling in Nijverdal. Al meer dan 70 jaar zetten vrijwilligers zich in bij de vele activiteiten voor onze zonnebloemgasten. Wil jij meehelpen het vrijwilligerswerk mogelijk te maken? Koop dan zonnebloemloten! Ze kosten maar € 3, -...

Vormelingen op bezoek bij zusters Franciscanessen

Op 25 april j.l. gingen de vormelingen uit Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen op bezoek bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. De zusters bieden een speciaal programma aan voor vormelingen. Het leven van Franciscus van Assisi staat daarin centraal. Actief en creatief gaan de vormelingen hiermee...