Sacramentsdag – Nijverdal

zaterdag

19:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken M. Brinkhuis

Woord en Communie viering

Antonius van Paduakoor