22e zondag door het jaar – Hellendoorn

zaterdag

09:00

Voorganger:

Type:

Koor:

M. Sleegers, p.w.

Woord en Communie viering