20e zondag door het jaar – Wierden

zaterdag

19:00

Voorganger:

Type:

Koor:

M. Sleegers, p.w.

Woord en Communie viering

St. Caeciliakoor