20e zondag door het jaar – Hellendoorn

zondag

11:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken G. Legtenberg

Oecumenische viering