19e zondag door het jaar – Rijssen

zondag

09:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken M. Brinkhuis

Woord en Communie viering