19e zondag door het jaar – Bornerbroek

zondag

09:30

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken H. Eidhof

Woord en Communie viering