18e zondag door het jaar – Hellendoorn

zondag

09:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken G. Legtenberg

Woord en Communie viering