17e zondag door het jaar – Bornerbroek

zaterdag

19:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken M. Brinkhuis

Woord en Communie viering