16e zondag door het jaar – Wierden

zondag

09:30

Voorganger:

Type:

Koor:

Werkgroep

Woord en Communie viering

St. Caeciliakoor