16e zondag door het jaar – Enter

zaterdag

19:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken G. Legtenberg

Woord en Communie viering

Themakoor